-persbericht - Chris Brans - Retrospectief - Arti & Amicitiae Amsterdam

“Deze solotentoonstelling gebruik ik om naast mijn eigen werk 

het werk van andere kunstenaars te tonen.

Hierin geldt dat ik het belangrijk vind dat er goed werk te zien is 

en daarin maakt het mij niet zoveel uit of het door mij gemaakt is.

Kunstenaars waarvan werk opgenomen wordt in de tentoonstelling zijn:
Harro van Aalderen, Marijke Appelman, Chantal Meier en Geerten Sterk.

Tijdens de opening worden er performances gebracht door Iwan & Han, Jaime Ibanez, en mij zelf.

Een samenhangend thema hierin zou kunnen zijn 
dat er vaak op conceptuele wijze een poŽtische omgang met beeld plaatsvindt.

Een tentoonstelling waarin door idiomatische uitdrukkingen 
gepoogd wordt te verwijzen naar het ongrijpbare; de worsteling die hieruit voortkomt
en de momenten van verlichting die zo af en toe de kans krijgen om gezien te worden.”

keramiek van Chantal MeierChris Brans / Marijke Appelman rechts 
Harro van Aalderen
Collages van mijMarijke AppelmanMarijke Appelman
Jamie Ibanez


Chris BransIwan&Han
Chantal Meier links / Geerten Sterk rechts

Schilderingen van mij / keramiek van Chantal Meier